02 986 75 11 | 0897 928 228; 0886 820 907 | ул. Христо Белчев № 21, ет. 4, стая 412
агенция рея прави превод на документ в фиса си в софия

За официалното признаване на книжа от една в друга държава се прави „легализация“. Това означава, в зависимост от документа, върху него да има положени съответните печати/заверки. У нас това се извършва от МВнР чрез фирма като нашата, с която министерството е сключило договори за преводачески услуги. Най-често сме търсени за легализация на анаграфски документи (удостоверения за раждане, за семейно положение, за брак/за сключване на брак и т.н.), документи, издадени от  съда или изготвени от нотариус, фирмена документация, дипломи за завършен клас и образование. Ние предлагаме комплексни услуги по заверяване във всички министерства и институции, посолства, по издаването на различни документи и комплекти от документи, както и изпращане по куриер.

Изисквания за легализация на документи

Всички документи трябва да бъдат в оригинал. Тези, които се издават от общината, например: удостоверени за раждане (издава се дубликат!), свидетелство за граждански брак (издава се дубликат!), удостоверение за идентичност на имената, за постоянен адрес, удостоверение за наследници и др., задължително трябва да имат правоъгълен печат за чужбина. При издаване на свидетелство за съдимост, задължително се посочва, че ще послужи за чужбина, за да бъде издадено така, че да може да му бъде поставена заверка Апостил.

За легализация на диплома за чужбина е необходимо да ни представите оригинал на документа, както и евентуални предходни дипломи.

Съдебни решения и други актове на съдилищата трябва да имат мокър печат на съответния съд и свеж подпис на съдия.

Заверка Апостил ( Apostille)

Това е заверка - печат, с който се удостоверява истинността на документа и има точно определени реквизити, които са абсолютно еднакви за всички страни, подписали Хагската конвенция от 5 октомври 1961 година и легализират своите документи по този начин.

Ако вие имате документ, издаден от страна, която е подписала Конвенцията, за да бъде приет от нашите институции като легален, той трябва да има поставен такъв Апостил.

За да изтеглите списък на страните по Хагската конвенция, натиснете ТУК.

Информация за оторизираните да издават апостил органи на всяка една от държавите-страни можете да намерите ТУК.

Страни, с които България има сключени двустранни договори за правна помощ.

За държавите, с които Република България има подписани двустранни договори за правна помощ, в които са залегнали текстове за освобождаване на документите от легализация с апостил, издадените от чуждата държава документи следва да носят щемпел на оторизираното в договора ведомство (нотариус, министерство и др.). Така издаденият документ се признава от българските институции и се нуждае единствено от превод на български език и заверка на превода.

За да изтеглите списък на страните, с които България има сключени двустранни договори за правна помощ, натиснете ТУК.
Консулска заверка на документи в чуждестранно посолство

Най-често това се налага, когато трябва да се направи нотариално заверено копие на документ, издаден в чужбина, тъй като това не може да бъде направено от български нотариус. Такава заверка може да бъде направена и на български документи, преведени и легализирани от дирекция “Консулски отношения” към Министерството на Външните работи на Република България за чужбина, по изрично изискване на чуждестранните власти.

Легализация за всички останали държави

В случай че документите не притежават или не могат да бъдат снабдени с апостил, за да произведат действие на територията на България, те трябва да бъдат удостоверени (легализирани) съгласно общоприетата практика:

  • изисква се документът да бъде заверен от Министерството на външните работи на издаващата държава
  • щемпелът на Министерството на външните работи на чуждата държава следва да бъде удостоверен/легализиран от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава

Срокове за легализация на документи от МВнР на Република България

Министерството на външните работи на Република България предлага следните срокове за извършване на легализация и заверка на документи и други книжа:

  • експресна услуга – за същия работен ден (документи се внасят само между 10 и 12 ч.)
  • бърза услуга - за следващия ден (документи се внасят само между 10 и 12 ч.)
  • обикновена услуга - 4 работни дни

За по-подробна информация, моля, посетете Интернет страницата на Министерството на външните работи на Република България www.mfa.government.bg.

За нас

Ние предлагаме и легализация на български и чужди документи във всички български институции, както и в дипломатическите представителства на чужди държави у нас.

Разполагаме с висококвалифицирани преводачи и редактори, специализирани с минимум 5-годишен стаж в следните области: икономика и финанси, право, техника, строителство, медицина, оръжейно производство, художествена литература и др.

Reya в Twitter

Контакти

Е-мейл: reya.translation@gmail.com;
Телефон: 02 986 75 11
Мобилни Т: 0897 928 228; 0886 820 907

Информация: reya-translation.com

Бюлетин

Бъдете в крак сновостите в сферата на преводите. Нови езици, тенденци и много други.
bluebrowncustomgreenorangepinkredturquoiseyellow